Ontwerp, engineering, levering en onderhoud
van industriële afzuiginstallaties als de handling en processing van poeders en granulaten.

Biogas blowers - meertraps

Stortplaatsen en vergisters

Het transport van biogas van stortplaatsen en vergisters naar verbrandingssystemen, zoals gasbranders of gasmotoren, is één van de belangrijkste toepassingen Continental Industrie blowers.

Breed werkbereik

De robuustheid van Continental meertraps centrifugaal blowers in combinatie met de speciale biogasafdichting en de specifieke prestatiecurve zijn bij uitstek geschikt voor biogastoepassingen waarbij een breed volumetrisch werkbereik een vereiste is.

ATEX certficering

Groep 2 materiaal: categorie 2G overeenkomstig de Atex 94/9/CE richtlijn, toepasbaar in zone 1 of zone 2.

Groep 2 materiaal: categorie 3G overeenkomstig de Atex 94/9/CE richtlijn, toepasbaar in zone 2.


Biogas blowers


Meer gassen

Inert: Helium (He) / Argon (Ar) / Koolstofdioxide (CO2) / Stikstof (N2) / Koolstofdioxide/Stikstof-mengsel.

Toxisch: Ammoniak (NH3) / Zoutzuur (HCl) / Koolstofdioxide (CO2) / Zure gassen/ Chloor (droog).

Corrosief: Zoutzuur (HCl) / Zure gassen / Stikstof & Alcohol / Damp / Rookgas/ Cokes oven gas / Biogas.

Brandbaar: Propaan (C3H8) / Aardgas / Alcohol damp/ Tolueen (C6H5CH3) / Tyleen (C2H4) / Diverse koolwaterstoffen / Zuurstof (O2) - Methaan (CH4) / Monochloorbenzeen / Rioolgassen of afvalgassen - Biogas.

GB100 enkeltraps gas boosters

Toepassingen

De machines zijn geschikt voor inzet in gezoneerd gebied. Continental Industrie levert ATEX blowers voor EX-zones 1 en 2 voor o.a. biogasonttrekking bij stortplaatsen en vergisters en drukverhoging voor fakkelinstallaties en gasmotoren.

Varianten

Enkeltraps gasblower, V-snaar aangedreven GB100VB, 1,5 to 18,5 kW voor gashoeveelheden tot 3.000 Nm³ per uur en 180 mbar drukverschil.

Direct aangedreven gasblower GB100DD met een 1,5 of 2,2 kW electromotor voor gashoeveelheden tot 1.500 Nm³ per uur en 70 mbar drukverschil.

Zuurbestendige coating

Indien u te maken heeft met corrosieve gassen dan kunnen de binnenzijde van het huis en de waaier voorzien van een speciale zuurbestendige coating.

GB100 V-belt driveGB100 direct drive

Specificaties

Inlaat :100 mm (4"); Flens DN100, PN10.

Uitlaat :100 mm (4"); Flens DN100, PN10.

Toerental werkbereik : 2950 rpm tot 5750 rpm

Automatische vetsmering.

Waaierdiameter : 500 mm (20").

Download hier de GB100 brochures

GB100 VB Prestatiegrafiek - druk

Curve GB100VB


GB100 DD Prestatiegrafiek - druk

Curve GB100DD

Omgang met gas

Veiligheid eerst

De omgang met gecomprimeerde gassen brengt vanzelfsprekend de nodige risico's met met zich mee. De methode voor de veilige omgang met gecomprimeerde gassen is dan ook gericht op voorkoming van lekkages en goede beheersing van druk en flow.

Betrouwbaarheid

Continental machines zij geschikt voor continubedrijf, zelfs onder de meest extreme omstandigheden, en zijn uitstekend in staat om op efficiënte wijze een grote variëteit aan gassoorten te verwerken zonder risico's op lekkage.

ATEX

De belangrijkste voordelen van Continental Industrie centrifugaal blowers zijn het eenvoudige en robuuste ontwerp, beide van groot belang voor  gastoepassingen.

Continental machines voldoen aan de ATEX richtlijn.


CO2 blower